Zamówienia poniżej 130 tysięcy

Zapytanie ofertowe "Dostawa wyposażenia do klasopracowni w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości"

Zapytanie ofertowe - PDF

Załącznik nr 1 - formularz oferty - PDF

Załącznik nr 2 - formularz cenowy - PDF

Załącznik nr 2a - formularz cenowy - PDF

załącznik nr 3 - wzór umowy - PDF

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności „Organizacja pleneru naukowego”

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy: PDF

I. Zapytanie ofertowe - PDF                       Ogłoszenie - PDF

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - PDF
  2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zamówienia - PDF
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - PDF
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - PDF
  5. Załącznik nr 5 – Wykaz usług - PDF
  6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy - PDF

"Dostawa wyposażenia w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości"

Zapytanie ofertowe - PDF

Załącznik nr 1 - formularz oferty - DOC

załącznik nr 2 - formularz cenowy meble - DOC

Załącznik nr 3- wzór umowy - PDF


Powrót na początek strony