Dyrekcja

  Tomasz Blecharczyk

dyrektor@sp49.bialystok.pl

  Małgorzata Bagińska

mbaginska@sp49.bialystok.pl

  Beata Sudnikiewicz

bsudnikiewicz@sp49.bialystok.pl


Powrót na początek strony