Rada Rodziców

W dniu 20 września 2023 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku.
W trakcie posiedzenia ustalono:
Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:
Przewodnicząca – p. Marzena Baszun
Zastępca – p. Karolina Karczewska
Skarbnik – p. Katarzyna Jasionowska
Sekretarz – p. Joanna Kowalska
Członek – p. Magdalena Gałdzińska- Krysiewicz
Członek – p. Marcin Dziemian

Powołano Komisję rewizyjną w składzie:
Przewodnicząca – p. Anna Trybuła
Członek – p. Marta Matracka
Członek – p. Bogumiła Kruszewska

Uchwalono wysokość wpłaty na Radę Rodziców:

•    100 zł na pierwsze dziecko,
•    90 zł na drugie dziecko
(trzecie i kolejne dziecko w rodzinie zwolnione z opłaty).
Wpłat należy dokonywać na konto:
SBR Bank 70 8769 0002 0392 7212 2000 0010

Wpłaty na świetlicę w wysokości 120 zł za dziecko prosimy dokonywać na konto:
SBR Bank 70 8769 0002 0392 7212 2000 0010
z adnotacją: "fundusz świetlicy szkolnej"

REGULAMIN Rady Rodziców - PDF


Powrót na początek strony