Przetargi

Świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku

Identyfikator postępowania ocds-148610-f945b48e-406a-11ee-9aa3-96d3b4440790
Numer referencyjny postępowania SP49.26.2.2023
Procedura

Krajowa

Faza postępowania
Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych
Tryb postępowania Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
Dokumentacja prowadzonego postępowania przetargowego jak też wszelakie informacje dostępne są pod linkiem:

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f945b48e-406a-11ee-9aa3-96d3b4440790 

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku

identyfikator postępowania                ocds-148610-3c74160e-3141-11ee-9aa3-96d3b4440790

Numer referencyjny postępowania     SP49.26.1.2023

Procedura                                        Krajowa

Faza postępowania                           Zbieranie ofert/wniosków/prac konkursowych

Tryb postępowania                           Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

 

 Dokumentacja prowadzonego postępowania przetargowego jak też wszelkie informacje dostępne są pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c74160e-3141-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do szkoły podstawowej nr 49 w białymstoku w podziale na siedem zadań    

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE
Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 49 w Białymstoku w podziale na siedem zadań    
Identyfikator postępowania               ocds-148610-afed934f-132a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

Numer referencyjny postępowania     SP49.26.1.2022

Tryb postępowania                               podstawowy wariant 2 - art. 275 pkt 2 ustawy

Ilość części                                             7

postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afed934f-132a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

.

.

.

.

.Montaż 2 automatów na sprzedaż napojów i przekąsek.

- Ogłoszenie o przetargu - PDF

- Regulamin przetargu - PDF

- Załącznik nr 1 - formularz oferty - DOC

- Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna - DOC

- Załącznik nr 3 - wzór umowy - DOC


Powrót na początek strony