Dokumenty

Konsultacje dla uczniów i rodziców - DOC

Godziny pracy specjalistów - DOC

Statut Szkoły -  PDF

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania -  PDF

ZARZĄDZENIE 23/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia - PDF

Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego- PDF

RODO - PDF


Powrót na początek strony