Kontakt

Adres:
ul. Armii Krajowej 32
15-661 Białystok
Tel.: 85 6617471
Faks.:85 6617476

sekretariat@sp49.bialystok.pl

Telefony:

CENTRALA: 856 617 471

Numery wewnętrzne:
31 - sekretariat
32 - księgowość
33 - pokój nauczycielski
34 - intendent
35 - biblioteka
36 - pielęgniarka
38 - portiernia
39 - wicedyrektorzy
40 - pedagog


41 - kasa
42 – sala gimnastyczna
50 – oddziały przedszkolne

85 66 12 154 - świetlica
85 66 18 926 – główny księgowy
85 66 15 156 – dyrektor szkoły

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: WERONIKA MAŁASZEWICZ
adres e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl
tel.: 858797463

Klauzla informacyjna - PDF

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik dodawania: 11+11

Powrót na początek strony