Dostępna Szkoła

Realizujemy wspólnie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, projekt grantowy pn. „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest odpowiedzialna za merytoryczną część realizacji projektu, związaną z udzielaniem grantów, a następnie wsparciem szkół podczas etapu wydatkowania funduszy.

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/projekt-dostepna-szkola/#dostepna-szkola-o-projekcie

 

 


Powrót na początek strony