Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski funkcjonuje w Szkole Podstawowej nr 49 od momentu jej powstania.

Inicjatywę uczniowską wspomagają i nad całokształtem prac SU czuwają opiekunowie:

p. Agnieszka Gierasimczuk
p. Agnieszka Topczewska

 Do przyszłej pracy w Samorządzie Uczniowskim przygotowuje Mały Samorząd, nad którym opiekę sprawuje p. Anna Kwasowska i p. Anna Sobolewska.

Przewodnicząca: Amelia Ciborowska, klasa VIII b,
zastępca - Milena Andrzejuk - Sawicka, klasa VIII b.

e-mail: su@sp49.bialystok.pl

Głównymi celami SU są:

- czuwanie nad pełną realizacją uprawnień uczniowskich,
- inspirowanie i organizowanie różnych form życia kulturalnego w środowisku szkolnym,
- uczenie się demokratycznych form współżycia,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
- uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

Ponadto:

- staramy się, by pobyt uczniów w szkole był przyjemnością
- świętujemy ważne uroczystości
- włączamy się w akcje charytatywne
- organizujemy konkursy i akcje, które integrują całą społeczność szkolną


Powrót na początek strony