Obiady

Rodzice dzieci będących korzystać z obiadów zobligowani są do złożenia

„Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej” (zał. nr 1) DOC

 w p. 119 

Od października opłata za obiady naliczana jest indywidualnie z uwzględnieniem prawidłowo zgłoszonych odpisów.

Każdy otrzyma informację o kwocie na podany w deklaracji e-mail.


Ważne informacje dotyczące obiadów!

- wpłaty za obiady są od 1 do 5 każdego miesiąca po otrzymaniu informacji na e-mail

- opłata za nową kartę 20,00zł - czas oczekiwania ok 2 tyg.

nr konta do wpłat BANK PEKAO S.A.  53 1240 1154 1111 0010 3576 3034, w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa

- odpisy zgłaszamy dzień wcześniej do godz. 11:00 poprzez https://panel212.stoperek.pl

 

 

Jadłospis dekadowy szkoła 

03.04.2024- 12.0.2024 DOC

 

 

 

Jadłospis dekadowy oddział przedszkolny

02.04.2024- 12.04.2024 DOC

 

 

Wykaz alergenów - PDF

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Regulamin stołówki szkolnej PDF

Załącznik nr 1 - zapisy na obiady DOC

Załącznik nr 2 - rezygnacja z obiadów DOC

Załącznik nr 3 - wniosek o zwrot DOC


Powrót na początek strony